www.chaiyaphum.go.th
 
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 10.06 น. โดย คุณ จินตนา สวงโท

ผู้เข้าชม 12 ท่าน