วันที่ 28 ธันวาคม 2561
 
กีฬาเด็กปฐมวัย (หนูน้อยเกมส์) ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ปีการศึกษา 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

         เมื่อวันที่  28 ธันวาคม  2561  นายอดิษฐ  พลธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการพนักงานจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  ได้ร่วมพิธีเปิดกีฬาเด็กปฐมวัย (หนูน้อยเกมส์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านยาง ประจำปี 2562 สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ  ผู้ปกครอง  แขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ที่มีส่วนร่วมช่วยให้งานนี้ ประสบความสำเร็จและผ่านพ้นไปด้วยดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2562 เวลา 10.46 น. โดย คุณ จินตนา สวงโท

ผู้เข้าชม 405 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย