หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   3 ม.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน   17 ธ.ค. 2561 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งภายในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง   14 ธ.ค. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   21 พ.ย. 2561 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   16 พ.ย. 2561 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญตอบแบบสำรวจด้วยตัวเอง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ตามโครงการความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น (ITA)   16 พ.ย. 2561 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง เลื่อนวันเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   14 พ.ย. 2561 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   5 พ.ย. 2561 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562   24 ต.ค. 2561 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป   16 ต.ค. 2561 55
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11